Elisabeth

 


Dessa grupper är berättigade till att söka.

1. Den reumatiker som är i behov av ekonomiskt stöd för sin vård eller omsorg som reumatiker.

2. Barn eller ungdom med stark anknytning till Trosa med behov av medel för studier i Sverige eller utomlands.

3. Pensionär i Trosa.

Elisabethsstiftelse.se